آیلان و مادر و برادرش را که کشت؟!

سیل خروشان هزاران پناهجوی آواره، از عراق، افغانستان، آفریقا و بخصوص از سمت سوریه، به طرف اروپا روانه گشته اند. آنها به آن سوی...

این اتمام حجت نیست، بلکه اندرزی مادرانه است! نوشتاری از بانو...

متاسفانه رسم زمانه، در این دوره از حیات هستی این جهان و هر چه که در آن است چنین شده، که بسیاری از مردم...

لچک به سرها در ایران چه می کنند؟!

سرکردگان اتحادیه اروپا در چه خیالی هستند؛ که رضایت داده اند، تا خانم فدریکو موگرینی، و پیش از وی خانم آشتون را، لچک به...

۱۷۰۰ سال پیش، نخستین بانک جهان در شهر یزد شروع به...

در 5 کیلومتری شهرستان " مهریز " و 40 کیلومتری شهر " یزد " ، روستائی است به نام " سریزد " ، که...

مسابقه جنایتکاران جمهوری آخوندی جهت اعلام چپاولگری!

همه چیز در این جهان بزرگ و آشفته دیده بودیم؛ مگر سرعت دادن جانیان، به اعلام کردن جنایاتی که در حق بشریت در یک...

اسیدپاشی

اسید پاشی رامی توان شدید ترین نوع خشونت علیه زنان که نه به قصد قتل، بلکه برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده...

حملات حقوق بشری به رژیم ایران باید ادامه یابد؛ بی وقفه...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اقدام اخير پارلمان اروپايي در صدور بيانه اي در...

در حکومت ناعادلانه آخوندهای نالایق، حقوق مادی و معنوی کارگران هیچ...

در روز پنج شنبه دهم اردیبهشت 1394، یک روز پیش از فرا رسیدن روز یکم ماه مه میلادی، برابر با یازدهم اردیبهشت خورشیدی، که...

یار گیری جنگی آمریکا، اجلاس تبلیغاتی است یا اجلاس سیاسی؟! بقلم...

از آغاز انتشار یافتن خبر تشکیل شدن یک جلسه ویژه، توسط ممالک اروپائی و آمریکا در کشور لهستان، سران خطاکار رژیم ددمنش اسلامی، و...

بلوف های مسؤلان جمهوری شکست خورده اسلامی!

آیا داستان بازی کودکانه بچه های ایرانی(گرگم و گله می برم) را، که در زمان کودکی ما زیاد میان خردسالان رواج داشت را به...