کلاه بزرگی که بر سر آخوندها گذاشته شد! محترم مومنی روحی
متاسفانه در این دوره و زمانه، آنچه که بیش از بقیه موارد موجود در جهان، در زندگی مردم دنیا نقش اثر گذارتری دارد. امکانات مادی، مخصوصا پول نقد و رایج در ممالک مختلف گیتی است. تا جائی که با پول می توان، حدود زیادی از مشکلات را حل نمود.... بیشتر بخوانید
اکنون در این برهه زمانی چه باید کرد؟! محترم مومنی روحی
اصفهان، تبریز، تهران و قم همانطوری که شورش شوم انقلاب اسلامی آخوندی را، در ایران ۱۳۵۷آغاز کردید؛ و سپس آن را به سراسر کشور هم سرایت دادید. بایستی که اکنون هم، با شور و حالی بیش از آن زمان به پا خیزید. تا به اتفاق همدیگر این لکه ننگین... بیشتر بخوانید
چرخ های ماشین پیشرفت یک مملکت، بدون پشتوانه اقتصادی چگونه در حرکت باشند؟! محترم مومنی روحی
هر چه که در این جهان بزرگ و پر رمز و راز وجود دارد؛ چنانچه از گروه جانداران، اعم از انسان و حیوان و گیاهان محسوب بشوند. مخصوصا در ارتباط با آدمها، به لحاظ ظاهری و بخش قابل دیدن آنها، به طور منظم در حال رشد و نمو جسمانی... بیشتر بخوانید
آیا وقوع جنگ سوم جهانی نزدیک است؟! محترم مومنی روحی
تا کنون غیر از جنگ و گریزهای مرزی میان برخی از سرزمین های بزرگ و کوچک دنیا، که بیشترشان به دلائلی واهی و کم اهمیت رخ داده اند. دو جنگ بزرگ جهانی هم در گیتی به وقوع پیوسته است؛ که هنوز بعد از نزدیک به هفتاد و دو سال... بیشتر بخوانید
خود گوئی و خود خندی ، عجب مرد هنرمندی! محترم مومنی روحی
همه چیز از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شد. موضوع دسترسی به منابع سرشار انرژی فسیلی در خاورمیانه، آنقدر برای قدرتمندترین سرزمین جهان جاذبه داشت؛ که ابرسیاستمداران آنجا مصمم گردند؛ که حتی با وارد نمودن زیانی هنگفت به کشورشان، سر و کله خودشان را در این بخش از کره زمین... بیشتر بخوانید
عمل ها و عکس العمل های غیر منطقی!! محترم مومنی روحی
عده ای در جهان فقط عمل می کنند؛ برخی دیگر نیز منفعل می مانند. تا موقعی که کاری از سوی یک فرد یا یک گروه به انجام برسد؛ سپس آنها در پی نشان دادن واکنش خویش به کنش های ایشان باشند. در این راستا هیچ تفاوتی میان افراد عادی... بیشتر بخوانید
« آری یا نه » ؟!! محترم مومنی روحی
رفراندوم « آری یا نه » که در ۱۲ فروردن ۱۳۵۸خورشیدی، به وسیله اشغالگران اسلامی در میهن مان اجرا گردید. لکه سیاه ننگی ابدی است؛ که تا انتهای تاریخ در ایران، بر دامان رای دهندگان آن انتخابات غیر ضروری و اجباری ماندگار خواهد بود. هر کدام از ما که... بیشتر بخوانید
هر آژیری این آژیر نیست!! محترم مومنی روحی
با اخباری که از کارهای بی پایه و اساس آخوندها به گوش می رسند؛ جمهوری نادرست و سر تا پا کلک حکومت نیرنگباز ملاها نشان داد؛ اگر خود شیطان هم راس این حاکمیت جهنمی قرار می گرفت. هرگز نمی توانست چنین ترفندهای ریاکارانه و فریبنده ای را، درون حکومت... بیشتر بخوانید
پول هائی که عربستان و قطر به مجاهدین می دهند چگونه هزینه می شوند؟! محترم مومنی روحی
در میان تعدادی از گروه های سیاسی مخالف با حکومت پادشاهی پهلوی، که از چندین سال پیش از رخ دادن شورشی ننگین در ایران، که به انقلاب اسلامی شهرت یافت و به همین عنوان نیز نامیده شد. سازمان مجاهدین خلق هم بودند؛ که ابتدا در مسیر موازی با سایر... بیشتر بخوانید
چهره های معلوم و نقش های مجهول آنان! محترم مومنی روحی
عالم سیاست، کم ترین شباهتی به دنیای عادی در زندگانی مردم جهان ندارد. اما کسانی که در این رشته از مشاغل اجتماعی فعالیت می کنند. مانند تمامی ساکنان دنیا، یک ظاهر جسمانی قابل مشاهده را دارا می باشند؛ و یک اگوی شخصیتی نامشهود را دارا هستند؛ که در بیشتر... بیشتر بخوانید