ماه عسل اوباما و روحانی، شروع شده یا به اتمام رسیده...

در حالی که چند تن از سناتورهای آمریکائی، خواهان به اجرا گذاشته شدن تحریمهای سخت تری برای حکومت اسلامی در ایران شده اند؛ معاون...

استبداد با سرکوب شروع میشود

نوشتاری از یک دوست به ملّت ایران.. جلسه مشترک 29 اکتبر دوستان عزیز، پیرو آزادی و همرزمان همیشه خاموش ،شاهزاده که فرمودید حاضرید جانتان را بدهید...

شهریار آزاده، کوروش رضا پهلوی زادروز فرخنده تان خجسته باد

 شرایط کنونی ایران کهنسال ما به گونه ای است که به کوروشهای فراوانی نیاز داریم؛ تا بتوانیم آنچه را که در این سه دهه...

عواقب تلخ فاصله گرفتن از تاریخ!

 آنچه که متأسفانه بخش وسیعی از ما ایرانیان را بی هدف و برنامه می سازد؛ پیوستن به موضوعات برخاسته از تئوری های خودساخته و...

از شاه تا برژینسکی؛ شاه قربانی “فتنه بزرگ”

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) مقدمه به مناسبت تولد شاه سابق ايران و با توجه...

روزنامه اصلاح طلب بهار، خودش خودش را توقیف کرد!

در روزگاران خیلی دور، حاکم جنایتکار و مستبدی، در محلی که نه به کوچکی روستا و نه به بزرگی یک شهر بود؛ که در...

تا کنفرانس ژنو ۲ چه باید کرد؛ نبرد با التزام...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) حالا توانستيد سطح عمليات و اقدامات نظامي تان را...

چرا من ؟ چرا شما؟!

 دوستان عزیز و هم میهنان گرامی من در فیسبوک، مدتهای مدیدی می گذرد، که احساس وظیفه می کنم، تا مطلب زیر را برای آگاهی...

در نود و چهارمین زاد روز پادشاه فقید محمدرضا شاه پهلوی

با آنکه سه دهه از غروب کردن خورشید عمرش گذشته است، هنوز قلبهای ایرانیاران میهندوست، گرمای مهر به او را در خود می پرورند....

خاورمیانه حساب شده و مسئولانه به پیش

  دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) خاورميانه در مسيري درست به حركت افتاده، گرچه نياز...