زدودن فرهنگ مرام ریاست طلبی نخستین گام پیروزی است!

تاریخ سیاسی دنیا، آکنده است از چهره مبارزانی که جهت دستیابی به آزادی و حفظ آزادگی خویش تلاشهای فراوانی را کرده اند. اما بدون...

آنچه باید لائیک ها و سکولارهای خاورمیانه بدانند

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اشتباه نكنيد؛ ما قرار نيست در خاورميانه از اسلام...

یکی را به ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا را...

آیا بشر و حقوقی که متعلق به اوست، انقدر بی ارزش بودند و هستند و خواهند بود؟ که سران خونخوار دو حکومت جنایت پیشه...

زمستان در بهار عربی!

همه چیز در حال انجمادی کشنده، در مقطع برودت یک حاکمیت در حال انتقال، که بدون هدفی معین و اساسی آغاز گشت؛ در حال...

چهاردهمین هژده تیر است و ما هنوز اندر خم یک کوچه...

با آنکه در 18 تیرماه 1378 خورشیدی، کردار شوم مزدوران آخوندهای جنایتکار، با توحشی به غایت شدیدتر از درنده خویان جنگل، جنان حادثه ناگواری...

آن کسی که باید ثابت کند، اسلام و دموکراسی تضادی ندارند،...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) ماجرا خيلي بامزه است. طرح مسأله پيرامون آشتي اسلام...

آخرین چرندیات بسیجی بی ترمز، در مراسم گودبای پارتی او در...

یکی از روش های همیشگی کارگزاران رژیم منفور آخوندی، این است که مانند فیلمهای هندی، موضوعی را با متنی تراژدی آغاز می کنند؛ سپس...

با پوزش از آمریکا اگر غیرت مردم مصر ناامیدشان کرد؟!

پس از واقعه شوم سال 1979 میلادی، که منجر به وقوع انقلاب شوم اسلامی در میهن ما گشت؛ و ایرانیان را به چنین روز...

ولایت مشروطه یا ولایت مطلقه یا…..؟!

 آیا گاهی در مراسم یک مسابقه فوتبال دیده اید، که یکی از فوتبالیست ها، حین انجام مسابقه در جلوی دروازه خودشان، به طور اشتباهی...

بهار عربی در مصر با “انقلاب دوم” از دست دزدان نجات...

 دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اين نتيجه بي توجهي به خواسته هاي اقليت ها،...