تعهدات ۱+۵ در ژنو

0
247

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از بی بی سی و رسانه های خارجی، بر اساس توافق سیاسی میان وزرای امور خارجه ایران و دولتهای موسوم به ١+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) با حضور و هماهنگی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دولتهای طرف مذاکره ایران متعهد شده اند که: 

* تا شش ماه آینده تحریم جدیدی در خصوص برنامه تحقیقات هسته ای ایران اعمال نکنند

 * صادرات نفت ایران را از طریق تنگتر کردن حلقه تحریمها به سطحی پایینتر از میزان صادرات فعلی کاهش ندهند

 * برخی تحریمهای خرید و فروش طلا و فلزات قیمتی را معلق کنند

 * تحریم صنایع خودروسازی ایران و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی ایران را معلق کنند

 * بازرسی ایمنی و تعمیرات هواپیماهای شرکتهای مسافربری ایرانی را تسهیل کنند

 *۴٠٠ میلیون دلار از داراییهای ایران را برای پرداخت شهریه های دانشجویان ایرانی در دانشگاههای خارجی آزاد کنند

و

 * خرید مواد غذایی، دارویی و تاسیسات پزشکی توسط دولت ایران را تسهیل کنند