خانه برچسب‌ها هنری کیسینجر

برچسب: هنری کیسینجر

کوتاه نمی آئید؟ پس بفرمائید یک جام زهر دیگر را هم...

0
چه روزگار محنت افزائی شده است؟ یک سو خطر بیماری های واگیردار، یک طرف دیگر ناکامی های مردم ناتوان جهان، در گوشه ای دیگر...

نفت،شاه، «انقلاب اسلامی» و دیگر هیچ! بخش پایانی؛ علی میرفطروس

0
*کیسینجردرسال1974(=1353):«…دراینجابرخی براین عقیده اندکه یابایدشاه دست ازسیاست های نفتی خود بردارد و یامابایداورا عوض کنیم». *محمدرضاشاه:«به محض اینکه ایران حاکمیّت مطلق ثروت های زمینی خودرابدست...

شباهت ها و تفاوت بازتاب سفرهای هنری کیسینجر با جان کری!

0
در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، وزیر امور خارجه دولت وی هنری کیسینجر، که او هم مانند آقای جان کری و خانم هیلاری کلینتون،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه