در طول همه تاریخ در این جهان بی انتها، و در جریان زندگی بشر از آغاز آن تا به امروز در دنیای کنونی، رویدادهای خوب و بد بی شماری وجود داشته و دارند؛ که در همه گیتی...
*وام گرفته از تاربرگ فیسبوک دکتر پیروز مجتهدزاده ببینید که دست های ستم کاری تاریخی در تحریف تاریخ سیاسی ایران چگونه "یاد بود یکصدمین زادروز محمد رضا شاه پهلوی" را به مراسم "بزرگداشت از...
هیچ جهل و نادانی در هیچ قوم و اجتماعی به پایان نمی رسد؛ مگر آن که تک تک افراد هر جامعه، نسبت به ایجاد کردن خصیصه های درست و منطقی در میان خودشان، به واقع احساس مسؤلیت...
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) هالووین یکی از کهن ترین مناسک و جشن هایی است که...
در چنین روزی، کوروش بزرگ هخامنشی مشهور به کوروش کبیر، بنیانگزار سلسله بزرگ هخامنشیان در ایران باستان، سرزمین بابل( به کسر ب دوم ) را فتح نمود. در آن موقع پادشاه پر آوازه و قدرتمند بابل «...
در حالت عادی هر فردی از مردم این جهان، به دلیل یا دلایل خاصی، در طول زندگانی خود علاقمندی های ویژه ای به موارد گوناگونی، که نظرشان را جلب نمایند دارند. کسانی از همین مردم، در طول...
در پی سفر آقای صدر، من هم به فاصلۀ کوتاهی عازم لبنان شدم. گفتنی است که ماموریت ویژۀ من در لبنان ایجاب می­کرد که با پوشش کامل به این ماموریت اعزام شوم. به همین علت نیز با ترتیباتی، به...
یک عقده هزار و چهارصد ساله بزرگ و عمیق، بر دل دارندگان دو مذهب اصلی دین اسلام( اهل تسنن و شیعیان ) آن نشسته است؛ که همه زیرمجموعه های این دو را نیز می آزارد. در ابتدا،...
جنبش مشروطه، یا جنبش مشروطه خواهی، انقلاب مشروطه ، یا انقلاب مشروطه خواهی، مجموعه کوشش ها و رویدادهائی است؛ که به امضاء کردن « فرمان مشروطه » به دست مظفرالدین شاه قاجار، در چهاردهم امرداد ۱۳۸۵ خورشیدی...
ظاهرا آقای هادی خرسندی، جهت باقی ماندن طنازی های شان در تاریخ ادبیات ایران، مهم ترین طنز دوران ادب!!! پروری خویش را، به گونه ای که به ضمیمه این نوشتار و در زیر آن آمده پرداخته است....