تا جائی که من می دانم، پیامبران « الوالعزم = فرستاده هائی از سوی آفریدگار گیتی را گویند؛ که دارای کتاب آسمانی!!!!!! می باشند و صاحب اراده نیز بوده اند. » ؛ اعجاب برانگیز این است،...
ایرانیان بری مانده از تعرضات افکار دینی حاکمیت اشغالگر و جانی و تروریست پرور آخوندی، که از همان ابتدا فریب دروغپردازی های این ستمگران متجاوز به خود و سرزمین افتخار آمیزشان را نخورده اند. همچنان به روال...
شاید جوانان میهن مان، به آنچنان راحت مانند ما که از آنها مسن تر می باشیم. نتوانند بر مفهوم اصلی عنوان بالا، که بخش داخل « گیومه » اش (در خدمت و خیانت روشنفکران) را، از نویسنده...
مدیر مسئول خبرگزاری مهر تابنده در مورد خبر کذب رسانه های درون مرزی که خبر درگذشت دکتر نوعلی تابنده، قطب دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاه را بازتاب داده بودند واکنش نشان داد و نوشت:
پاسخ - آقای هادی خرسندی گرامی، اما شما مواظب گربه ات که نبودی، حتی هم رکاب دشمن شدید! می دانید که هرگز آب فرو ریخته را نمی توان نوشید! ...
شنیدن روایت‌ها و خاطرات روزنامه‌نگاران پیشکسوت می‌تواند برگی از تاریخ مطبوعات شفاهی برای اهالی رسانه باشد. مینو بدیعی  یکی از زنان روزنامه‌نگار است که از دهه ۵۰ وارد این عرصه...
آقای قدر که از بدو ورودش به لبنان، نگاه خصمانه‌اش را نسبت به من آشکار ساخته بود، چنانکه رفت، بعد از دو ماه و اندی هم که مرا به حضور پذیرفت و قرار شد با هم همکاری کنیم،...
در طول همه تاریخ در این جهان بی انتها، و در جریان زندگی بشر از آغاز آن تا به امروز در دنیای کنونی، رویدادهای خوب و بد بی شماری وجود داشته و دارند؛ که در همه گیتی...
*وام گرفته از تاربرگ فیسبوک دکتر پیروز مجتهدزاده ببینید که دست های ستم کاری تاریخی در تحریف تاریخ سیاسی ایران چگونه "یاد بود یکصدمین زادروز محمد رضا شاه پهلوی" را به مراسم "بزرگداشت از...
هیچ جهل و نادانی در هیچ قوم و اجتماعی به پایان نمی رسد؛ مگر آن که تک تک افراد هر جامعه، نسبت به ایجاد کردن خصیصه های درست و منطقی در میان خودشان، به واقع احساس مسؤلیت...