ویراست ۲ - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ = ۱۸ ماه می ۲۰۲۰********************این تهمت پلید کینه توزانه و انتقامجویانه قبیله ای قاجاری علیه پهلوی را شخص محمد خان مصدق السلطنه ساخت: همان نوه دختری عباس میرزا قاجار (تحمیل...
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) افسانه ای پیرامون "کُدکس گیگاس" (Codex Gigas) هست که جالب...
ارزیابی تاریخ بیهقی و شاهنامه‌ فردوسی در تاریخ‌نگاری‌ ايراني‌ ـ اسلامي؛  *پروفسور كاوه‌ احمدي‌ علي‌آبادي‌ چکیده اثر كنونى كوششى است برای ارزيابى شاهنامه فردوسی و به‌خصوص تاريخ بيهقى...
دوستان گرامی، دکتر میترا مقبوله، پژوهشگر نامدار عرفان، مهر ورزیده و دومین نقد خود را بر فراز کوتاهی از کتاب در دست انتشار من «میراث خواران خدا» نوشته‌اند که نقد ایشان و پاسخ مرا یک جا جهت...
– پیشگفتار: شاید از خود پرسیده باشید که در سال های پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی بر ایران چه گذشت و چرا و چگونه روحانیون تندرو و بی دانش، بر مسند قدرت تکیه زده و...
چندی پیش فراز کوتاهی از کتاب در دست انتشار خود «میراث‌خواران خدا» در فیس‌بوک منتشر کردم که اشاره‌ای داشتم به اشو زرتشت، بینشور بزرگ ایران و جهان و ابداع خدای یگانه او. بانوی گرامی دکتر میترا مقبوله،...
هفتاد سال پیش در چنین روزی(هفدهم اردیبهشت ۱۳۲۹ خورشیدی) مومیائي پیکر پاک اعلاحضرت رضاشاه بزرگ، به امر شاهنشاه آریامهر از مصر به ایران آورده شد؛ تا که آن فرزند نمونه و بی بدیل تاریخ این سرزمین، در...
« هر کس به کسی نازد*** ما هم به تو می نازیم» ؛ با آن که مطلب مورد نازیدن ما به آن، کسی یا یک شخص خاص نیست. اما بدون تردید، ارزشمندتر از صدها یا هزارها اشخاص...
آنچه که در مورد ساخته شدن خانه خدا در تاریخ ادیان آمده بدین مضمون است؛ که « کعبه = خانه خدا» که به لحاظ اسم آن بنائی مکعبی شکل می باشد؛ و در میان فضائی به وسعت...
در تحت این عنوان مطالبی گوناگون، بی ترتیب و در هم آمیخته، از لطائف، حکایات، اشعار، لغات، کنایات و امثال به حکم ادب و ... به رسم تقدیر از زحمات دکتر حبیب یغمایی پژوهشگر برجسته ادبی، ایرانشناس،...