نامه اعتراضی 6 تن از شهروندان محکوم به اعدام اهل سنت در زندان قزل حصار کرج به مراجع بین المللی

0
244

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ شش نفر از شهروندان محکوم به اعدام اهل سنت در زندان قزل حصار کرج، طی نامه‌ای به مراجع بین المللی خواستار شکسته شدن محکومیت خود شده و از جمله بیان داشته اند:

” در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهلسنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند.”

همچنین در ادامه تصریح کرده‌اند: “همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهلسنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند.”

متن کامل نامه در زیر می آید:

نامه دادخواهی شش فعال مذهبی‌- سیاسی اهلسنت محکوم به اعدام در زندان قزل حصار

در سال ۲۰۱۱ رژیم ایران ۱۲ نفر از فعالان مذهبی‌ اهلسنت را به حکم اعدام محکوم کرد که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ شش نفر از آنان به اسامی بهرام احمدی (که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال بود)، کیوان زند کریمی‌، هوشیار محمدی، محمد ظاهر بهمنی، اصغر رحیمی و بهنام رحیمی را مظلومانه اعدام کردند و حتی جناز‌هایشان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند.

مادران این شهدای مصلح هنوز هم چشم به راه اجساد پرپر شدهٔ فرزندان عزیزشان هستند، اما رژیم ایران و دستگاه امنیتی هنوز به دنبال خالی‌ کردن حقد و کینهٔ خود نسبت به جوانان اهلسنت کرد می‌باشند و در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهلسنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند.

لذا ما از شما خواستاریم که در یک اقدام فوری این سیاست خصمانه رژیم را محکوم کنید و از مسئولین ایران خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده در خواست لغو و نقض حکم اعدام ما شش نفر به اسامی حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که هر لحظه احتمال اجرا شدن حکممان وجود دارد و همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند و ۲۰ نفر دیگر از آن‌ها را نیز به حکم اعدام محکوم کرده‌اند که در بند ۴ سالن ۱۰ هم اکنون می‌باشند که شایسته توجه اقدام فوری سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری می‌باشند.

زندان قزل‌حصار کرج

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی

تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ماه