گزارش لوموند دربارۀ راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای پنهان کردن عمق و دامنۀ بحران کرونا

0
160

لوموند روزنامۀ عصر پاریس، در شمارۀ امروز خود، سی و یکم مارس، گزارش ویژه ای را به “شبکۀ یک خبر” سیمای جمهوری اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا اختصاص داده و نوشته است که در این خصوص مهمترین دستگاه تبلیغات حکومت اسلامی ایران دو هدف همزمان را دنبال می کند:

الف) القاء موفقیت جمهوری اسلامی در مهار کرونا و به زانو درآمدن آمریکا و اروپا در مواجهه با همین بحران و ب) برجسته نشان دادن نقش سپاه پاسداران و روحانیت در مقابله با کرونا به طوری که حتا اهمیت آنان بیش از پزشکان و کادر درمانی جمهوری اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا نشان داده می شود.

لوموند می نویسد شبکۀ خبر جمهوری اسلامی هر روز گزارش کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، را پخش می کند که در آن نامبرده سخنانش را با ابراز خرسندی از شمار بالای کسانی آغاز می کند که به گفتۀ او “به لطف خدا و دعای مردم و تلاش کادر درمانی” از چنگ ویروس کرونا نجات یافته اند و در آخر سر اشاره ای گذرا به وضعیت وخیم برخی بیماران و شمار کشته شدگان می کند.

بسیاری از پزشکان ایرانی که نخواسته اند نام شان فاش شود در گفتگو با لوموند آمار سخنگوی وزارت بهداشت را در خصوص قربانیان کرونا در ایران جعلی می دانند. برخی از همین پزشکان به لوموند گفته اند که برای پایین نشان دادن شمار کشته شدگان کرونا در ایران، به دستور مقامات، بیمارستان های کشور در گواهی فوت، علت مرگ قربانیان کرونا را نه ابتلاء به این ویروس، بلکه امراضی نظیر نارسایی کلیوی قید می کنند. همین منابع می افزایند که اگر خانواده ها با چنین ادعاهایی مخالفت ورزند، نمی توانند اجساد بستگانشان را تحویل بگیرند، به ویژه اینکه صدور گواهی فوت در اثر ویروس کرونا در ایران پانزده روز به درازا می‌کشد.

لوموند می افزاید راهبرد مقامات جمهوری اسلامی در قبال ویروس کرونا عبارت از این است که شمار قربانیان ویروس و همچنین پوشش رسانه ای دربارۀ آنها را در پایین ترین حد ممکن نگه دارند و در عین حال تأکید را بر وخامت بحران ویروس کرونا در کشورهای غربی بگذارند.

به همین خاطر در طول روز شبکه یک خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی می شود که مثلاً روزانه پنج هزار نفر بر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان افزوده می شود یا دائماً تصاویری از “وضعیت هولناک بیمارستان های پاریس و نیویورک” و پرستارانی را نشان می دهد که در نبود تجهیزات پزشکی ناچارند برای حفاظت از خود کیسه های زباله به تن کنند.

لوموند می افزاید سیمای جمهوری اسلامی در کنار این تصاویر سیاه از وضعیت آمریکا و کشورهای اروپایی در مواجهه با کرونا، “کمک های سخاوتمندانۀ چین و روسیه” را به جمهوری اسلامی در زمینۀ مبارزه با کرونا تبلیغ می کند بی آنکه در خصوص شیوه این دو کشور برای مهار کردن این بیماری کمترین سخن انتقادی پخش نماید.

لوموند می افزاید : در حالی که از بیست و هشتم مارس بر اساس تصمیم دولت روحانی یک سوم کارمندان به کارهای خود بازگشته اند، گزارش های سیمای جمهوری اسلامی دائماً می کوشند مردم عادی را مسبب شیوع ویروس کرونا در کشور معرفی کنند، زیرا، بر پایۀ این گزارش ها مردم از قرنطینه کردن خود خودداری می ورزند. لوموند می افزاید : اما، همانند دیگر بخش های جهان تا زمانی که دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی محدودیت های قانونی برای مقابله با کرونا وضع نکنند و مردم از امکانات مالی برای ماندن در خانه ها بهره مند نباشند، ایرانیان همچنان از خانه های خود خارج خواهند شد.”

روزنامۀ فرانسوی سپس تصریح می کند که در پس گزارش های تصویری شبکه یک خبر سیمای جمهوری اسلامی جدال و مناسبات قدرت در درون حکومت مذهبی جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته خود را به نمایش می گذارند. در این گزارش ها، سیمای جمهوری اسلامی از خلال ترانه ها، مستندها و خبرهای کوتاه به مدح سپاه پاسداران و روحانیان می پردازد که بر پایۀ تبلیغات حکومتی “در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و نقش آنان ارزش به مراتب بیشتری از پزشکان دارد.”

به گزارش رادیوفرانسه؛ لوموند در پایان به این تبلیغات، ایجاد “کمیته ای ویژه” از سوی حکومت اسلامی ایران را می افزاید که وظیفه اش تشدید مراقبت و سانسور اخبار مربوط به کرونا در اینترنت و احضار و بازداشت روزنامه نگاران و شهروندانی است که مدیریت بحران کرونا از سوی حکومت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار می دهند.