مسئول قاچاق سلاح های حزب الله لبنان داماد قاسم سلیمانی است

0
350

ارتش اسرائیل اعلام کرد که رضا هاشمی صفی الدین، داماد قاسم سلیمانی، فرماندۀ پیشین سپاه قدس، مسئول قاچاق اسلحۀ حزب الله لبنان است. به گفتۀ ارتش اسرائیل رضا هاشمی صفی الدین ماهانه چند بار به ایران سفر می‌کند و در هماهنگی با سپاه پاسداران قاچاق سلاح های پیشرفته به مقصد حزب الله لبنان را برعهده دارد.  

رضا هاشمی صفی الدین، فرزند هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان و به گفتۀ ارتش اسرائیل مسئول انتقال منظم سلاح های حکومت ایران به گروه حزب الله در لبنان است. به گفتۀ ارتش اسرائیل رضا هاشمی صفی الدین عنصر کلیدی فعالیت‌های مالی حزب الله به شمار می رود، زیرا، پدر او که پسرخاله حسن نصرالله است، هدایت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی حزب الله را نیز برعهده دارد.  

خود رضا هاشمی صفی الدین از نزدیکان جواد، فرزند ارشد حسن نصرالله، است. دولت آمریکا در سال ٢٠١٨ او را در فهرست سیاه مبارزه با تروریسم قرار داد زیرا نامبرده از جمله وظایفش به کارگیری افراد برای انجام عملیات تروریستی از جمله عملیات انتحاری در اسرائیل و کرانه غربی رود اردن است.

رادیوفرانسه نوشت؛ به گفتۀ ارتش اسرائیل سید هاشم صفی الدین از نفوذ و موقعیت خود در درون حزب الله برای وارد کردن سلاح های راهبردی به لبنان از طریق فرزندش استفاده می کند.

ارتش اسرائیل می گوید که رضا هاشمی صفی الدین برای قاچاق اسلحه از زیرساخت ها و شبکه های خاص خود استفاده می کند که جملگی از پشتیبانی سپاه پاسداران و شورای اجرایی حزب‌الله برخوردار هستند. دولت آمریکا، شورای اجرایی حزب الله را همانند سپاه پاسداران به فهرست گروه های تروریستی افزوده است.

سلاح های قاچاق حزب الله به وسیلۀ هواپیماهای مسافربری و در پروازهای میان ایران و فرودگاه بین المللی دمشق وارد لبنان می شوند و با این کار سپاه پاسداران و حزب الله هر بار جان مسافران را به خطر می اندازند.