سقوط ٣٠ درصدی درآمدهای نفتی ایران

0
138

با کاهش قیمت نفت خام در جهان، در آمد های نفتی ایران بیش از ٣٠ در صد سقوط کرده است. با ادامه کاهش قیمت نفت خام در جهان در آمدهای نفتی ایران باز هم کمتر خواهد شد.

قیمت هر بشکه نفت خام سبک امروز در بازار نیویورک به کمتر از 80 دلار رسید و 1.47 دلار کاهش یافت.
قیمت نفت خام سبک در جهان از سطح 115 دلار در ماه ژوئن گذشته تا امروز، جمعه بیش از 35 در صد کاهش داشته است.

حسن روحانی سقوط 30 در صدی درآمدهای نفتی کشور را در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تأیید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی، در سخنانش در مجلس شورای اسلامی گفت که مسائل اقتصادی تنها عوامل تعیین کننده قیمت نفت نبوده، بلکه توطئه های سیاسی و جهانی نیز نقش مهمی در تعیین قیمت نفت خام دارند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، این اظهارات روحانی در حالی مطرح شده که پیش‌تر منصور معظمی، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر هیدروکربوری، گفته بود که میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت در 6 ماه ابتدایی سال جاری 5درصد بیش از برنامه مصوب بوده است.او همچنین گفته که وزارت نفت فعالیت‌هایی را دنبال کرده و از مجاری دیگر فعالیت‌هایی را به منظور سروسامان دادن بیشتر بازار نفت و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت انجام داده و می‌دهد.