روزنامه اقتصادی له زه اکو: در صورتی که این موانع برطرف نشوند رسیدن به توافق تا پایان ماه ژوئن امکان‌پذیر نخواهد بود

0
190

مهمترین مانع به گمان نشریۀ اقتصادی له زه اکو، زمانبندی تعلیق تحریم ها و اعمال مجدد آنها در صورت سرپیچی ایران از تعهدات بین المللی اش است. له زه اکو می نویسد: توافقنامۀ لوزان به طرزی مبهم نوشته است که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل «به طور همزمان» پرچیده خواهند شد در حالی که تحریم های یکجانبۀ اروپا و آمریکا پس از موافقت آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو خواهند گشت، یعنی پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید خواهد کرد که ایران به تعهدات اش در موافقتنامۀ لوزان عمل کرده است. “له زه اکو” در ادامه افزوده است که اگر تحریم های اروپا و آمریکا در صورت نقض توافقنامۀ لوزان از سوی ایران به طور خودکار قابل برگشت اند، می‌توان نتیجه گرفت که اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به موافقت شورای امنیت نیازمند است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامۀ له زه اکو گزارش کرد، همچنین مصاحبه ای با “دونی بوشارد”، کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص توافقنامۀ اتمی لوزان انجام داده است. در این مصاحبه کارشناس فرانسوی ابراز خوش بینی کرده که توافقنامۀ لوزان در پایان ماه ژوئن به امضای توافق نهایی بر سر برنامۀ اتمی ایران منجر شود و همین به ٣۵ سال مناسبات منازعه آمیز میان ایران و آمریکا خاتمه داده و ایران را در مناسبات بین المللی ادغام کند.

“دونی بوشارد”، در جای دیگری از مصاحبه اش افزوده است: سازوکارهای کنترل در نظر گرفته شده در توافقنامۀ لوزان بسیار جدی و روشن است. کارشناس فرانسوی همچنین معتقد است که متن توافقنامۀ لوزان در خصوص زمانبندی لغو تحریم ها مبهم است، هر چند کارشناس فرانسوی از این ابهام به عنوان «ابهامی سازنده و عمدی» یاد کرده که هدف اش کمک به پیشروی گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی بوده است.