توانایی رزمی بالگرد روسی

0
276

نشنال اینترست به ارزیابی توانایی رزمی «می-28» پرداخت.

بالگرد « می-28» پس از مدرنیزه شدن تا سطح «می —28 ان ام» —«شکارچی شب»- می تواند مهمترین بالگرد ضربتی روسیه شود.

روسیه در جنگ داخلی روسیه بخوبی بالگرد «می-28» را به آزمایش گذاشت که همانا در این عملیات، اشکالات زیادی در رابطه با سیستم های الکترونی عرشه و مشخصات موتور آشکار شدند.

انواع قبلی بالگرد بصورت جزئی مدرنیزه شده بودند ولی بالگرد «می —28 ان ام» بطور همه جانبه این مرحله را از سر گذراند.

در نمایشگاه نظامی «آرمیا-2018» آخرین مدل این بالگرد عرضه شد که مجهز به سیستم موشکی ضد تانک «Khrizantem-V» است. این بالگرد همچنین مجهز به موتور «و کا-2500 پ» است که مدت کار آن افزایش یافته است. گذار به استفاده از این موتور باعث صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد، به ویژه اگر روسیه در ساخت بالگردهای نظامی دیگر از این موتور استفاده بکند.

به نوشته «نشنال اینترست» اگر بالگرد «می-28ان ام» یکی از تکنیک آلات صادراتی بشود، بهبود موتور آن می تواند وجه مثبت این بالگرد برای خریداران خارجی محسوب شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله «نشنال اینترست»، بالگرد «می-28» (که بر اساس کدگذاری ناتو Havoc-نامیده می شود) بالگرد ضربتی شوروی و روسی است که برای کشف و نابودی تانک ها و دیگر خودروهای زرهی  و اهداف کم سرعت هوایی و نفرات دشمن در شرایط جنگی درنظر گرفته شده است.