خانه برچسب‌ها Khrizantem-V

برچسب: Khrizantem-V

توانایی رزمی بالگرد روسی

نشنال اینترست به ارزیابی توانایی رزمی «می-28» پرداخت. بالگرد « می-28» پس از مدرنیزه شدن تا سطح «می —28 ان ام» —«شکارچی شب»- می تواند مهمترین بالگرد...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه