اشتغال کارگران ۸ کارخانه آجرسازی متوقف شد

0
228

یک فعال کارگری در استان گلستان اعلام کرد: اداره گاز استان گلستان با قطع گازدست کم ۸ واحد تولید کننده آجر پزی وایتال فعالیت آنان را با حدودهزار کارگر متوقف کرده است.

«هادی رضا‌زاده» دبیر خانه کارگر استان گلستان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در هفته گذشته اداره گاز استان گلستان با قطع گازکارخانه‌هایی همانند «کیمیا سفال»، «سامان تیغه»، «حکیم رشد»، «سفال آشیانه»، «پی دژ»… فعالیت تولیدی آنان را متوقف کرده است.

او با بیان اینکه در این ۸ واحد صنعتی حدود هزار کارگر با سابقه مشغول کار هستند افزود: هم اکنون این واحد‌ها به مدت نامعلومی تعطیل اعلام شده‌اند و کارگرانشان سرگردان و نگران شده‌اند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، این فعال کارگری درباره میزان مطالبات اداره گاز گفت: میانگین مطالبات اداره گاز گلستان از هر کارخانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان است که توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارند.

رضا‌زاده همچنین تصریح کرد: گفته می‌شود ظهر  روز گذشته(۶ دی) از مجموع این واحدهای تعطیل شده، گازسه واحد تولیدی با وساطت استاندار و رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان گلستان وصل شده است.

به گفته این فعال کارگری، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان گرگان واحد تولید کننده آجر ماشینی زیادی فعالیت داشتند اما امروز تعداد این واحد‌ها و کارگرانش به حداقل رسیده است.

pcdd9c16d072038632a22c46a43ca60b56_94875_698او گفت: از یکسو رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کارخانه‌های آجر ماشینی لطمه وارد کرده و از سوی دیگر افزایش بهای قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز باعث «نیمه تعطیل» شدن واحد‌های آجر پزی شده است.

دبیر خانه کارگر گلستان گفت: اکثرکارفرمایان کارخانه‌های آجر ماشینی دلیل کاهش نیروی کار خود را افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند و می‌گویند افزایش سرسام آور قیمت گاز، توان تولید را گرفته است.

به گفته وی، همچنین این تولیدکنندگان آجرماشینی مدعی‌اند از سال گذشته قیمت آجر هیچ افزایشی نداشته و ادامه این روند، تولید آجر «فاقد صرفه اقتصادی» می‌کند.