اردلان شکرآبی وزیر امور مدنی سوئد شد

0
366

استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر تازه سوئد، صبح امروز جمعه، اسامی کابینه خود را معرفی کرد. در بین نام وزاری تازه، نام اردلان شکرآبی جوان ایرانی‌تبار نیز دیده می‌شود.

اردلان شکرآبی مسئولیت وزارت امور مدنی را برعهده خواهد داشت.

اردلان شکرآبی اگرچه در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در انگلستان متولد شد، اما دوران نوجوانی خود را در شهرستان شهريار در جنوب غربی استان تهران گذرانيد.

به اين دليل که خانواده او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با اميد زندگی بهتر به وطنشان برگشتند. اما چيزی نگذشت که همچون ميليونها ايرانی ديگر در بحران و فشار سياسی و اجتماعی غرق شدند. اردلان که ۱۱ ساله شد همراه با خانواده ايران را ترک کرد..

او رهبر شاخه جوانان حزب سوسیال دموکرات بوده و اکنون نیز عضو کمیته رهبری این حزب است. اردلان شکرآبی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه اوپسالاست و از این حوزه به عنوان نفر اول به عضویت پارلمان نیز انتخاب شد.