اردلان شکرآبی وزیر امور مدنی سوئد شد

0
336

استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر تازه سوئد، صبح امروز جمعه، اسامی کابینه خود را معرفی کرد. در بین نام وزاری تازه، نام اردلان شکرآبی جوان ایرانی‌تبار نیز دیده می‌شود.

اردلان شکرآبی مسئولیت وزارت امور مدنی را برعهده خواهد داشت.

اردلان شکرآبی اگرچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در انگلستان متولد شد، اما دوران نوجوانی خود را در شهرستان شهریار در جنوب غربی استان تهران گذرانید.

به این دلیل که خانواده او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با امید زندگی بهتر به وطنشان برگشتند. اما چیزی نگذشت که همچون میلیونها ایرانی دیگر در بحران و فشار سیاسی و اجتماعی غرق شدند. اردلان که ۱۱ ساله شد همراه با خانواده ایران را ترک کرد..

او رهبر شاخه جوانان حزب سوسیال دموکرات بوده و اکنون نیز عضو کمیته رهبری این حزب است. اردلان شکرآبی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه اوپسالاست و از این حوزه به عنوان نفر اول به عضویت پارلمان نیز انتخاب شد.