خانه برچسب‌ها Spitzer telescope

برچسب: Spitzer telescope

بازگشت به ابتدای کیهان

کشف این ۱۳۵ کهکشان درخشان سرنخ‌هایی از یکی از مهم‌ترین رخدادهای کیهان به نام"دوران بازیونیده‌شدن" را پیش روی دانشمندان می‌گذارد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه