خانه برچسب‌ها 57

برچسب: 57

حماقت انسان را به کجا می برد.!!

بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه