خانه برچسب‌ها ولادسلاو آوایف

برچسب: ولادسلاو آوایف

شباهت‌های الیگارش های روس و زالو زاده های جمهوری اسلامی اکنون...

0
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. به فاصله یک روز، دو الیگارش روس به همراه زن و...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه