خانه برچسب‌ها واپسگرا

برچسب: واپسگرا

ما ترقی کرده ایم!!!

0
در سال 1347 خورشیدی، در سرزمین باستانی مان، فقط 15 دشت بیابانی داشتیم. حال آنکه، اکنون برای ما مشخص گشته است؛ طبق پژوهش سال...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه