خانه برچسب‌ها مرگ خامنه ای

برچسب: مرگ خامنه ای

آقای دیکتاتور بمیر

0
آقای دیکتاتور،در حال احتضار است،موافقان و مخالفانش همه منتظربه درک واصل شدنش.جمیع جهاز داخله سر ناسازگاری دارند ،به راه نمی آ یند،انتقامی را که...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه