خانه برچسب‌ها سرهنگ قذافی

برچسب: سرهنگ قذافی

لیبی فردا با قانون اساسی مدنی و مترقی و البته بدون...

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) حقیقتاً مدتی بود نگران لیبی بودم، و برآوردم این بود که توافق طرفین...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه