3 تن از پناهجویانی که در ترکیه دست به اعتصاب غذای خشک نا محدود زده بودند به بیمارستان انتقال یافتند

0
207

طبق آخرین گزارش های دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از کانون پناهندگان ترکیه از آنکارا امروز دوشنبه علی اکبر کریمی ، کیجی براهوی ، روژ عزیز کریم ، به دلیل افت شدید فشار خون با حالت بیهوشی کامل به بیمارستان منتقل شدند.

این در حالی است که یوسف خیرخواهی و شیلان کریمی از رفتن به بیمارستان تا رسیدن به خواسته هایشان امتناع کرده اند.

بر اساس این گزارش تا این لحظه هیچ کدام از این 3 نفر تا کنون به هوش نیامده اند.

لازم به ذکر است دفتر کمیسارای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در آنکارا امروز صبح و بنا بر درخواست همسر علی اکبر کریمی از تماس با مرکز فوریت های پزشکی جهت رسیدگی به وضعیت وخیم این پناهجویان ، خودداری نموده است .

یاد آور می شود پناهجویان معترض پس از 57 روز تحصن و بدلیل عدم دستیابی به خواسته های خویش تصمیم گرفتند که دست به اعتصاب غذا بزنند و امروز در چهارمین روز اعتصاب غذای خود بسر می برده اند .

بدینوسیله از کلیه سازمانها ، نهادها و فعالین دفاع از حقوق پناهندگان ، دفاع از حقوق بشر ، دفاع از حقوق زنان و کودکان می خواهیم بصورت فوری و بدون فوت وقت به یاری این آوارگان بشتابند .

لازم به ذکر است،  چندین پناهجوی ایرانی وعراقی در اعتراض به بی توجهی دفتر سازمان ملل در آنکارا روز جمعه دست به اعتصاب غذای خشک نا محدود زدند.