۳۰۰ چهره دانشگاهی و علمی و مدیران مقیم آمریکا به پرزیدنت بایدن: «سیاست قاطع» مقابل جمهوری اسلامی ادامه یابد

0
101

۳۰۰ فعال دانشگاهی، دانشمند، مدیران صنایع و مشاغل، خواستار سیاست قاطع دولت بایدن در برابر «رژیم حاکم بر ایران» و حمایت از «مردم آزادیخواه ایران» شدند.

«کمیته متخصصین ایرانی برای سیاست در قبال ایران» در این نامه با اشاره به «ابعاد شرورانه» اقدامات جمهوری اسلامی و «کارنامه حقوق بشر رژیم در سرکوب مخالفان» در داخل و خارج کشور، از رئیس جمهوری آمریکا خواستند از یک جمهوری دموکراتیک سکولار غیر اتمی در ایران حمایت کند.

امضاکنندگان نامه از پرزیدنت بایدن می خواهند جلوی «فعالیت های رژیم جمهوری اسلامی در صدور تروریسم در منطقه و ورای آن» را بگیرد و ایران را در محور سیاست اعلام شده دولت خود، یعنی سیاست دفاع از حقوق بشر و دموکراسی قرار دهد. 

امضاکنندگان می گویند از اینکه پرزیدنت بایدن تاکید کرده است در بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد، دلگرم شده اند.

صدای آمریکا نوشت؛ در این نامه همچنین بر این نکته تاکید شده است که در هیات حاکمه جمهوری اسلامی، «جناح معتدل» وجود ندارد و ایالات متحده نباید اشتباه گذشتگان در ترجیح جناح میانه رو در حکومت جمهوری اسلامی بر جناح تندرو را تکرار کند.