یک هفته‌نامه نوپا منتشر کرد: فهرست ۲۹ نفره «دولت در سایه» احمدی‌نژاد

0
209

هفته‌نامه «طلوع صبح» در گزارشی نام اعضای «دولت در سايه»‌ تشکيل شده از سوی محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد.

اين هفته‌نامه در نخستين شماره گزارشی از فعاليت‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد و حاميانش منتشر کرده است.

آن‌طور که اين نشريه نوشته اعضای اين «دولت در سايه» چهارشنبه هر هفته در محله «محموديه» تهران تشکيل جلسه می‌دهند.

رياست اين جلسات نيز بر عهده محمود احمدی نژاد بوده و مرتضی تمدن٬ استاندار سابق تهران نيز رياست دبيرخانه اين جلسات را عهده‌دار است.

به گزارش دیگربان؛ براساس اين گزارش در جلسه مذکور ۲۹ نفر شرکت می‌کنند و براساس حکم احمدی‌نژاد مسئوليت‌های متناظر با دولت يازدهم دارند.

فهرست مقام‌های مسئول در «دولت در سايه احمدی نژاد»:

۱- مقام مسئول حوزه معاون اول: غلامحسين الهام
۲- مقام مسئول حوزه نهاد رياست جمهوری: مجتبی ثمره هاشمی
۳- مقام مسئول حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی: محمد فروزنده

۴-مقام مسئول حوزه معاونت علمی: نسرين سلطانخواه
۵-مقام مسئول حوزه سازمان مديريت: بهروز مرادی
۶-مقام مسئول حوزه سازمان انرژی اتمی: فريدون عباسی

۷-مقام مسئول حوزه محيط زيست: فاطمه واعظ جوادی
۸- مقام مسئول حوزه بنياد شهيد: محمدجعفر بهداد
۹- مقام مسئول سازمان ميراث فرهنگی: روح الله احمدزاده کرمانی

۱۰-مقام مسئول حوزه وزارت نفت: سيد شمس‌الدين حسينی
۱۱-مقام مسئول حوزه وزارت خارجه: ابوالفضل ظهره‌وند
۱۲- مقام مسئول حوزه وزارت نيرو: علی ذبيحی

۱۳-مقام مسئول حوزه وزارت کشور: مرتضی تمدن
۱۴-مقام مسئول حوزه وزارت اقتصاد: محمدرضا فرزين
۱۶-مقام مسئول حوزه وزارت ارشاد: مهدی کلهر

۱۷-مقام مسئول حوزه وزارت رفاه: عبدالرضا شيخ الاسلامی
۱۸- مقام مسئول حوزه وزارت بهداشت: محمدحسم طريقت منفرد
۱۹-مقام مسئول حوزه وزارت ارتباطات: علی اکبر محرابيان

۲۰-مقام مسئول حوزه وزارت آموزش و پرورش: حميدرضا حاجی بابايی
۲۱-مقام مسئول حوزه وزارت صنعت و تجارت: سيدحسن موسوی
۲۲-مقام مسئول حوزه وزارت دفاع: محمدحسن نامی

۲۳-مقام مسئول حوزه وزارت جهاد کشاورزی: صادق خليليان
۲۴-مقام مسئول حوزه وزارت مسکن و شهرسازی: علی نيکزاد
۲۵-مقام مسئول حوزه وزارت علوم و تحقيقات: عليرضا ذاکر اصفهانی

۲۶-مقام مسئول حوزه وزارت داگستری: محمدرضا ميرتاج الدينی
۲۷-مقام مسئول حوزه وزارت ورزش و جوانان: فاطمه بداغی
۲۸-مقام مسئول حوزه هلال احمر:ا بوالحسن فقيه
۲۹-مقام مسئول حوزه مشاور رسانه ای: محمد شيخان

براساس اين گزارش «دولت در سايه» احمدی‌نژاد دارای چهار کميسيون اقتصادی، سياست خارجی، فرهنگی و اجتماعی و سياست داخلی است.

اين گزارش می‌افزايد اطلاعات مورد بررسی در اين کميسيون‌ها از طريق کارشناسان مرتبط با دولت قبل که هم اکنون نيز در دولت يازدهم به آمار و اطلاعات و گزارش عملکرد حوزه های ذيربط دسترسی دارند تامين می‌شود.

يکی ديگر از وظايف اين «دولت سايه»  تدوين برنامه‌های انتخاباتی احمدی نژاد برای رياست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام شده است.