یک نفر در رشت اعدام شد

0
171

امروز صبح در زندان لاکان شهرستان رشت یک تن بر چوبه دار جان داد.

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از درون کشور، حسین رهبر زندانی محکوم به اعدام به جرم همکاری با باند معروف مواد مخدر شهرستان رشت (خانواده تال) در زندان مرکزی این شهرستان بر چوبه دار جان داد.

نام: حسین رهبر

سن: حدود ۴۰

جرم: اعتراف سایرین و شنود موبایل در رابطه با حمل و نگهداری مواد مخدر

محکوم به: اعدام