یک اعدام دیگر در رشت

0
145

امروز صبح (دوشنبه) یک تن در زندان مرکزی شهرستان رشت به دار آویخته شد.

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ طبق گزارش دریافتی از درون کشور، یوسف رضایی متهم به قتل عمد محکوم به قصاص نفس امروز صبح در زندان مرکزی شهرستان رشت (لاکان) بر چوبه دار جان داد.

نام:یوسف رضایی

سن:۳۰ سال

متهم به:قتل عمد

محکوم به:قصاص نفس

تحمل حبس تا اجرای حکم: چهار سال