یورش وحشیانه به سلول زندانیان سیاسی و مورد اذیت وآزار قرار دادن آنها

0
142

بنابه گزارشات رسیده یورش وحشیانه به سلولهای زندانیان سیاسی زندان ندامتگاه کرج و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها و به هم ریختن و تخریب وسایل شخصی زندانیان بی دفاع.

روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه انبوهی از نیروهای اطلاعات و گارد زندان به سلولهای زندانیان سیاسی زندان ندامتگاه کرج یورش بردند و زندانیان سیاسی و عقیدتی را ابتدا با اذیت و آزار مورد بازرسی بدنی توهین آمیز قرار دادند و سپس آنها را به محوطه زندان منتقل کردند.

نیروهای اطلاعات همراه با نیروهای گارد زندان به سلولهای ۱۱ و ۱۲ زندان که در آن کشیش بهنام ایرانی ، زندانی سیاسی علی معزی و وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجره زندانی هستند یورش بردند و تحت عنوان بازرسی تمام وسایل شخصی آنها را مانند تشک خواب ، لباسها ، دست نوشته و غیره را یا تخریب کردند و یا با خود بردند.از جمله کتاب مقدس انجیل کشیش زندانی بهنام ایرانی را با خود بردند. این بازرسی وحشیانه و اذیت و آزار زندانیان برای مدت طولانی ادامه داشت.

این بازرسیهای وحشیانه و اذیت و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی به فرماندهی فردی به نام حسینی رئیس اطلاعات زندان صورت گرفت. حفاظت و اطلاعات زندانها از مامورین وزارت اطلاعات می باشند که اعمال سرکوبگرانه و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را در تمامی زندانها به عهده دارند.

از طرفی دیگر اخاذی از زندانیان سیاسی و عادی بصورت غیر قابل تصوری شدت یافته است.زندانیان مجبور هستند که هزینه تعمیرات زندان را خود بپردازند از جمله ؛ سرامیک کاری و انجام کارهای ساختمانی آرایشگاه بند۶، که بالغ بر ۸ میلیون تومان بود از زندانیان بی دفاع اخاذی نمودند.

زندانیان سیاسی و عادی می بایست خود هزینه پزشک متخصص، هزینه های بیمارستان را در صورت بستری شدن بپردازند. انجام آزمایشات پزشکی که برای بیماریهای حاد مانند سرطان و دیگر موارد ضروری می باشد را لوکس و غیر ضروری عنوان می کنند. نسخه هایی که توسط پزشک زندان تجویز می شود را باید خود زندانی از بیرون از زندان تهیه کند و این مسئله باعث می شود علاوه بر هزینه سنگین مالیزندانی، مدت زمان طولانی در انتظار بماند تا داروها به دست وی برسند که این در بسیاری از موارد باعث تشدید بیماری زندانی می شود.

زندانیان سیاسی و عادی ماهیانه می بایست مبلغ هنگفتی برای گاز مصرفی زندان پرداخت نمایند. نئوپانهایی که بر روی تخت خواب زندانیان قرار دارد در اثر سالها استفاده از آن شکسته شده اند باید هزینه خرید آن را خود زندانی تقبل نماید.

جیره غذایی زندانی به لحاظ کمی و کیفی کاهش یافته است و موارد پروتیئنی مانند گوشت ، ماهی و مرغ از جیره غذایی زندانیان یا حذف شده است و یا به ندرت در غذا یافت می شود، سبزیجات و میوه جات کلا از جیره غذای زندانیان حذف شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به سلول زندانیان سیاسی ومورد اذیت و آزار قرار دادن آنها و همچنین تخریب و به سرقت بردن حداقل وسایل شخصی و عاطفی آنها و تحمیل هزینه های سنگین بر زندانیان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۶ مارس ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل