گذر سیارکی با قطر ۱۵ متر از کنار زمین

0
239

سیارکی با قطر ۱۵ متر و با سرعت ۳۴ هزار کیلومتر بر ساعت از کنار زمین گذر کرد. این پنجاه و دومین سیارکی بود که در ۲۰۱۷ از کنار زمین گذشت.

ناسا سیارک جدیدی مشاهده کرده که پنجشنبه با سرعت بیش از ۳۴ هزار کیلومتر برساعت از کنار زمین گذر کرده است.

این سیارک که «۲۰۱۷YZ۴» نام دارد فقط روز کریسمس مشاهد شد. بنابراین دانشمندان فرصتی برای اقدامات محافظتی از زمین نداشته‌اند.

به هرحال سیارک مذکور از میان ماه و زمین گذر کرد به طوری که فاصله آن تا سیاره خاکی ۲۲۴ هزار کیلومتر محاسبه شد. این سیارک احتمالا خطرناک حدود ۱۵ متر قطر داشت.

به گزارش مهر؛ ۲۰۱۷YZ۴ نخستین مرتبه از رصدخانه «Lemmon Survey» در آریزونا مشاهده شد و پنجاه دومین سیارکی بود که سال جاری از میان ماه و زمین گذشت.