کشف گونه جدیدی از اورانگوتان‌ها

0
185

یک تیم بین‌المللی از دانشمندان گونه جدیدی از اورانگوناتان را شناسایی کرده‌اند که در بخش کوچکی از سوماترای شمالی، اندونزی زندگی می‌کند.

این گونه جدید که «Pongo Tapanuliensis» نام گرفته‌اند، 20 سال پیش کشف شده‌اند اما تنها پس از مطالعات جامع ژنوم این حیوانات و مورفولوژی جمجمه آنها بود که دانشمندان قادر به تایید این گونه شدند. متاسفانه خبر بد این است که این گونه در حال حاضر به شدت در معرض خطر قرار دارند.

در سال 1997، یک تیم از محققان استرالیایی، جمعیتی از اورانگوتان‌ها را در سوماترای شمالی کشف کردند و بر این باور بودند که این حیوانات متعلق به یکی از دو گونه شناخته شده: «Pongo abelii» ، یا «Pongo pygmeaeus» هستند.

جمجمه یافته شده از این اورانگوتان‌ها در ابتدا شبیه به جمجمه یک مرد بالغ به نظر آمد اما دانشمندان دانشگاه زوریخ آن را با 33 مرد بالغ مقایسه کردند و تفاوت‌های فاحشی در دندان ها و سایر قسمت‌های صورت پیدا کردند.

به گزارش ایسنا؛ محققان پس از انجام آزمایشات دی‌ان‌ای به طور قطع در مورد تفاوت این گونه با گونه‌های دیگر نظر دادند و اعلام کردند که تعداد اندکی از این گونه جدید از اورانگوتان‌ها در حال حاضر وجود دارد و به شدت رو به انقراض هستند.