کشف کهن‎ترین فسیل انسانی اروپا در اسپانیا..

0
299

یک تیم بین‎المللی از محققان اعلام کردند که موفق به کشف فسیل بدست آمده از انسان “هومونید”یا راست قامتان اولیه در غرب اروپا شده‎اند که کهن‎ترین فسیلی است که تا کنون از این نوع انسان بدست آمده است.

طبق همین گزارش تاریخ این فسیل‎ها به عصر شکل گیری نخستین کلنی‎ها از این نوع انسان دراروپای غربی پس از خروج از افریقا باز می‎گردد.

طبق همین گزارش یافته‎های اخیر شامل فسیلی از دندان است که درجریان کاوش‎های باستان شناسی در سایت “بارانکو لئون” در منطقه ای در جنوب شرقی اسپانیا کشف شد و تاریخ آن 1.4 با استفاده از چندین تکنیک مدرن تاریخ یابی ازجمله روش ESR ، به 1.4 میلیون سال پیش باز می‎گردد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از میراث فرهنگی; این فسیل دندان انسانی درون بستری متشکل از سنگ مصنوعی لیتیک و بقایای یک پستاندار بزرگ ماقبل تاریخ یافته شده است.

پیش از این نیز منطقه دیگری در رشته کوه‎های شمال اسپانیا رکورد کشف کهن‌ترین فسیل انسان اولیه را در غرب اروپا داشت.

فسیل دندان‎ها به عنوان دندان‎هایی متعلق به گونه‎ای از انسان “هومو “که شامل انسان مدرن و گونه‎های نزدیک به آن‎هاست، شناسایی شده است که در میان رسوبات سطح D چینه شناسی بدست آمده است.

با این همه محققان هنوز گونه انسانی که دندان‎ها به آن‎ها متعلق است ، شناسایی نکرده‎اند اما محل کشف فسیل در اروپا که عموما منطقه‎ی مرتبط با انسان “هومو ارکتوس “و شکل گیری نخستین کلنی‎های این نوع انسان دراوراسیا از زمان خروج از افریقاست، نکته تعیین کننده‎ای است.

دراین محل آثاری نیز از مواد و ابزارهای سنگی انسان اولیه از جمله سنگ چخماق و سنگ آهک و کوارتزیت بدست آمده است که نخستین بار در تنگ “الدوای” در شرق افریقا توسط” لوییس نیکی” دردهه 1930 کشف و شناسایی شده است.

محققان نمونه‎ای ازصورت زن بالغ هومو ارکتوس، به عنوان یکی از اجداد نخستین انسان مدرن و براساس مختصات علمی بازسازی کرده‎اند که در موزه تاریخ طبیعی اسمیتسونیان نگهداری می‎شود.