کشف ستاره همسایه با برخورداری از سه سیاره ابرزمین..

0
148

دانشمندان اخیرا از کشف یک منظومه ستاره‌ای دارای سه ابرزمین احتمالی در فاصله 22 سال نوری از زمین در صورت‌فلکی عقرب خبر داده‌اند.

به گزارش ایسنا، ستاره همسایه موسوم به گلیزه C667 از شش سیاره در مدار خود برخوردار است که سه مورد آنها در فاصله مناسب از میزبانشان برای برخورداری از آب گردش می‌کنند.

پیش از این تصور می‌شد که این ستاره تنها از سه سیاره برخوردار باشد که یکی از سیارات آن در محدوده قابل سکونت با دمای مناسب برای امکان برخورداری از آب سطحی مایع قرار داشت.

این سیاره و دو سیاره به تازگی کشف شده دیگر از زمین بزرگتر و از نپتون کوچکتر هستند.

به گفته ستاره‌شناسان، این اولین بار است که سه سیاره شبه زمینی در یک سیستم مشاهده شده است. به باور آنها کشف سه سیاره در محدود قابل سکونت یک ستاره امکان وجود جهان‌های مشابه زمین دیگر با شرایط مناسب برای حیات را افزایش می‌دهد.

به گفته آنها، به جای بررسی 10 ستاره برای یک سیاره با امکان حیات اکنون می‌توان به یک ستاره برای چندین سیاره با این موقعیت نگاه کرد.

رصدهای بیشتر گلیزه 667C و بررسی مجدد داده‌های موجود نشان داد که این ستاره از حداقل شش و شاید حتی هفت سیاره برخوردار است.

اندازه این گلیزه 667C یک سوم خورشید بوده و کم‌نورترین ستاره یک منظومه سه ستاره‌یی است.

علاوه بر سه سیاره ابر زمین در مدار این ستاره، دو سیاره دیگر احتمالا در حاشیه منطقه قابل سکونت آن قرار داشته و ممکن است از حیات برخوردار باشند.

این پژوهش در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.