کارمند سفارت ایران در یمن ربوده شد

0
264

صدای آمریکا به نقل از  رویترز مردان مسلح، روز یکشنبه یکی از کارمندان سفارت ایران را در صنعا پایتخت یمن ربودند.

این شهروند ایرانی که در داخل منطقه دیپلماتیک و در بخش جنوبی صنعا با اتومبیل خود در حال سفر بود، توسط مردان مسلحی متوقف و سپس به مکان نامعلومی برده شد.

هنوز از هویت این مردان مسلح گزارشی در دست نیست.

وزارت امورخارجه ایران نیز شامگاه یکشنبه ربوده شدن این عضو سفارت ایران را در یمن تائید کرد و گفت فرد ربوده شده نور احمد نیکبخت نام دارد و کارمند اداری سفارت ایران در یمن بوده است.

دولت یمن اکنون با دو چالش یکی از سوی تجزیه طلبان یمنی در جنوب و دیگری از سوی شورشیان اسلامگرا که بهنگام اعتراضات شدید خیابانی در سال 2011 که منجر به برکناری عبداله صالح شد و نتوانستند قدرت را بدست گیرند روبرو است.