چاکران دو درگاه؛ نوشتاری از محمد نوری زاد

0
165

 محمد نوری زاد مستند ساز و منتقد حکومت در تازه ترین نوشتار خود می نویسد:

من در میان وزرای پیشنهادی آقای روحانی، به وزیر دادگستری آفرین گفتم که محکم بر سر گذشته ی خود ایستادگی کرد و محکم تر از همه گفت: “…من به گذشته ی خودم افتخار می کنم….” که گذشته ی این وزیر مفتخر، مگر چیزی جز خونریزی و خونخواری است؟

 متن کامل نوشتار در پی می آید:

نمایندگاهِ مجلسِ سست و کوچک و چاکر مسلکِ ما، بفرموده، و در نقش پیش قراولان دستگاههای اطلاعاتی و بیت رهبری، همه ی وزرای مغایرِ آقای روحانی را از فیلتری به اسم “فتنه” گذراندند و بعد از خمیرکردن و له کردن شخصیت یک یک شان، لباس وزارت را به تن جمعی از آنان پوشاندند و همین لباس را از پیش روی برخی دیگر برگرفتند. جوری که همه ی وزرای پیشنهادی، چه در خفای کمیسیون های خاص، و چه در صحن علنی مجلس، از “ما فتنه گران” اعلام برائت کردند و نقش و دخالت خود را در حادثه های سال هشتاد و هشت بکلی منکر شدند و پای بر شعور مخاطبان خود، و بر همه ی هستی انسانی خود نهادند تا مگر تن به ردای وزارت بسایند و: وزیر شوند.

من در میان وزرای پیشنهادی آقای روحانی، به وزیر دادگستری آفرین گفتم که محکم بر سر گذشته ی خود ایستادگی کرد و محکم تر از همه گفت: “…من به گذشته ی خودم افتخار می کنم….” که گذشته ی این وزیر مفتخر، مگر چیزی جز خونریزی و خونخواری است؟ کاش اینان که مانده اند و آنان که رفته اند، بقدر این خونخوار سیری ناپذیر شهامت و شجاعت می داشتند که: به آنچه که بوده اند و آنچه که کرده اند اقرار کنند و نیز اگر بدان هنوز متمایلند، به راهِ رفته ی خویش افتخار کنند. تکلیف ما مخاطبان با اینجور آدمهای صریح و خنجر بکمر، که چاکران یک درگاه اند، از مرددان و سرگردانان، که چاکران دو درگاهند، روشن تر است.

محمد نوری زاد

بیست و هشتم مرداد سال نود و دو

تهران