پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین در پی آزادی جعفر عظیم زاده

0
180

پیام پایان اعتصاب غذای   زندانیان سیاسی بند ۸  زندان اوین پس از اینکه رژیم ولی فقیه وادار به عقب نشینی گردید و فعال کارگری جعفر عظیم زاده را آزاد نمود .

این پیام جهت اطلاع عموم برای انتشار در اختیار رسانه  قرار داده شده است .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان با نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن پیام به قرار زیر می باشد.

نوید روزهای بهتراز این است

این آغاز،

شادباش به جعفر عظیم زاده ،همسر ، فرزندانش ، کارگران و معلمان ، ۶۴ روز مقاومت قهرمانانه جعفر برای رسیدن به  خواسته هایش با حمایتهای فراگیر کارگران ،معلمان، روشنفکران متعهد ، زندانیان سیاسی و همه وجدانهای بیدار باردیگر ثابت کرد که در برابرحاکمیت جابر برنده ترین سلاح ایستادگی است .

با آرزوی سلامتی برای جعفر عظیم زاده اعلام می کنیم که  با آزادی او  به اعتصاب غذای خود پایان می دهیم .

زندانیان سیاسی علی امیر قلی ،آرش صادقی ، وحید صیادی نصیری ، علی معزی و بهنام موسیوند

بند ۸ زندان اوین