وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی که نزدیک به ۴ سال در سلولهای انفرادی بسر برده است

0
120

بنا به گزارشات رسیده زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی در وضعیت وخیم جسمی پس از ۴ سال نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان و شکنجه های وحشیانه، به بهداری زندان زاهدان منتقل گردید.

روز یکشنبه ۶ بهمن ماه زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی ۲۹ ساله در حالی که وضعیت جسمی او بسیار وخیم بود از سلولهای انفرادی اداره اطلاعات به بهداری زندان منتقل و وی را در یک اتاق ویژه ای قرار داده اند تا هیچ کس با او در ارتباط قرار نگیرد و یا او را مشاهده نکند .

وضعیت جسمی این زندانی به حدی وخیم است که به سختی قادر به صحبت کردن بوده و به حالت درازکش در اتاق ویژه بهداری زندان زاهدان می باشد.این در حالی است که بهداری زندان فاقد امکانات اولیه پزشکی است و هیچ پزشک متخصصی در آن وجود ندارد.

زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی معروف به حمزه ریگی اسفند ۱۳۸۸ در زاهدان دستگیر شد و مستقیما به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان منتقل گردید و تا روز ۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود . او در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او نزدیک به ۴ سال از داشتن هر گونه ارتباط تلفنی و یا ملاقات با خانواده اش محروم بود .

زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه چندین بار و هربار برای مدت طولانی دست به اعتصاب غذا زد.

علیرغم وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی هنوز معلوم نیست چرا بجای بستری کردن وی در بیمارستانهای خارج از زندان به بهداری زندان که فاقد امکانات اولیه پزشکی منتقل شده است و چرا او را در یک اتاق کاملا ایزوله قرار داده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال این زندانی سیاسی را که نزدیک به ۴ سال در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی بسر می برد به بهداری زندان که فاقد امکانات اولیه پزشکی است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار فشار آوردن بر رژیم ولی فقیه برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۹ بهمن ۹۲ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل