وضعیت نگران کننده اقای کاظمینی بروجردی و نیاز مبرم وی به درمان

0
508

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ در پی مراجعه خانواده آقای کاظمینی بروجردی به زندان اوین، ایشان را در وضعیت بسیار نگران کننده ای ملاقات کردند بطوری که ایشان قادر به راه رفتن نبودند و با کمک دو نفر از زندانیان به محل ملاقات آورده شدند.
گزارش های رسیده با تارنمای بام آزادی، آقای سید حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی است که در حال سپری کردن نهمین سال از محکومیت یازده ساله خویش است، به علت شرایط نامناسب زندان و همچنین شکنجه هایی که متحمل شده اند ، به بیماریها و عوارض ناشی از آنها از جمله ناراحتی های قلبی و تنفسی و کلیوی مبتلا گشته اند.
علاوه بر این موارد، در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ ایشان دچار شوک عصبی شده بود و در بهداری زندان قند ایشان حدود ۶۰۰ بود و چون انگشت پای ایشان سیاه شده است، بیم آن می رود که دچار عارضه قانقاریا شده باشند. با این حال هنوز درمان خاصی برای اقای بروجردی صورت نگفته و حتی هم بندی های آقای بروجردی در اثر مشاهده وضعیت حاد او با دادگاه ویژه روحانیت تماس گرفته و خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانی عقدیتی شده اند، اما این زندانیان با وجدان پاسخی به غیر از توهین و تهدید دریافت نکرده اند.
خانواده آقای بروجردی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت ایشان، از تمامی مسئولین و نهادهایی که مسئولیت دفاع از قربانیان خشونت و محروم از درمان را در جهان به عهده دارند، خواستار فراهم کردن دیدار فوری یک پزشک متعهد و مستقل با آقای بروجردی را شدند.