وضعیت فوق‌بحرانی کرونا در قزوین

0
159

تداوم وضعیت فوق‌بحرانی کرونا و نبود تخت خالی در مراکز درمانی قزوین منجر به بستری شدن شهروندان در راهروی بیمارستان‌ها شده است.