وزیر کشور آلمان خواستار کنترل بیشتر مرزها شد

0
177

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان، بر آن است که کنترل مرزهای کشور را بیشتر کند. او انتقاد می‌کند که تنها شمار اندکی از مرزهای آلمان کنترل دائمی دارند. او خواستار کنترل بیشتر مرزها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی شده است.

هورست زهوفر، وزیر کشور جدید آلمان، می‌خواهد توافق‌نامه اروپایی “شنگن” را برای مدتی نامحدود لغو و کنترل شدیدتری بر مرزهای آلمان برقرار کند.

وزیر کشور آلمان که عضو حزب سوسیال مسیحی این کشور است، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آلمانی “ولت آم زونتاگ” در این باره گفت: «کنترل مرزهای هرکشور اتحادیه اروپا باید تا زمانی که این اتحادیه قادر به کنترل مرزهای خارجی‌اش نشده، ادامه یابد.»

هورست زهوفر در ادامه گفت او فکر نمی‌کند که اتحادیه اروپا در آینده‌ای نزدیک موفق شود چنین کنترلی را بر مرزهای خارجی‌اش تامین کند.

 وزیر کشور آلمان با تاکید بر این که در حال حاضر شمار مرزهای آلمان که کنترل دائمی دارند، بسیار محدود است، می‌گوید کنترل بر مرزها ناکافی است و باید نظارت بیشتری بر مرزهای این کشور برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد صورت گیرد.

بلغارستان که اکنون ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در ماه فوریه سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) از آلمان و ۴ کشور دیگر این اتحادیه خواست که کنترل بر مرزهای خود را در اتحادیه اروپا هرچه زودتر لغو کنند.

ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا از ماه مه سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) از اتریش، آلمان، دانمارک، سوئد و کشور نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست، خواسته است مرزهای خود را به سوی کشورهای اتحادیه اروپا باز کنند.

آلمان اولین کشور در اتحادیه اروپا بود که در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ به خاطر شمار بسیار زیاد پناهجویانی که به این کشور وارد شدند، کنترل بر مرزهای خود را ابتدا با اتریش برقرار کرد. پس از این کشور، اتریش، سوئد و نروژ نیز همین راهکار را اجرایی کردند.

به گزارش دویچه وله؛ کمیسیون اتحادیه اروپا چندین بار از این کشورهای عضو خزیر کشور آلمان خواسته است که مرزهای خود را که به خاطر ورود پناهجویان بسته شده بودند، بار دیگر بگشایند.