وحشت رهبران طالبان از ایالات متحده آمریکا در افغانستان

0
186

خبرنگار پاکستانی در توئیتی مدعی شد:

بر اساس منابع مختلف طالبان؛ حتی خود طالبان از سرعت تصرف پی‌درپی ولایت‌ها شگفت‌زده شده‌اند، رهبری طالبان از این ترس دارند که ممکن است دام ایالات متحده برای جمع‌آوری رهبران اصلی و هدف قراردادن آنها با هواپیماهای بی‌سرنشین باشد.