نفوذ جمهوری اسلامی در آفریقایی جنوبی با دستمایه فلسطین

0
407

اوایل ماه آگوست امسال «مندلا ماندلا»، نوهٔ «نلسون ماندلا» در تهران جایزهٔ حقوق بشر اسلامی را دریافت کرد.

با تکیه به تاریخچهٔ پشتیبانی از مبارزه با آپارتاید، جمهوری اسلامی از روابطی گرم با پرتوریا – کشوری که با توجه به نیش تحریم های غربی، می کوشد از آن بهره ور شود – برخوردار است.

او از حمایت جمهوری اسلامی از آفریقای جنوبی در جنگ با دولت آپارتاید پیشین تقدیر کرد، از جمله حمایت از کنگرهٔ ملی آفریقا، ANC، حزب سیاسی که در انتخاب پدربزرگ او، نلسون ماندلا به مقام اولین ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴ نقش اساسی داشت، و از آن زمان تا کنون ادارهٔ کشور را در دست داشته است.

تایمز اسرائیل نوشت؛ مندلا ماندلا گفت «با حضور در جمهوری اسلامی ایران احساس بی نظیری دارد، کشور و ملتی که در ایام زندان، الهام بخش پدربزرگ من بود. «انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تحت رهبری «امام خمینی» یکی از عظیم ترین عقب نشینی های امپریالیسم در جهان مدرن را رقم زد.»

مندلا ماندلا افزود: در پنجاه و دومین کنگره سراسری حزب ANC، خواستار کاهش سطح روابط با اسرائیل شدیم و در این راستا به همراه الجزایر و تعدادی دیگر از کشورهای آفریقایی با عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه آفریقا مخالفت کردیم.  

وی اتخاذ تصمیم جمعی و قاطع از سوی همه گروه‌ها و سازمان‌های مردمی در فلسطین در مواجهه با اسرائیل که نماد آپارتاید می باشد را واجد اهمیت دانست.

نوه نلسون ماندلا در این دیدار بر افزایش سطح همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی و آفریقایی جنوبی تاکید کرد.

مندلا ماندلا همچنین از یهودی ستیزان صریح است و با گروه Africa4Palestine از آفریقای جنوبی که ریشه در جنبش محلی بایکوت، مشروعیت زدایی، تحریم [BDS] دارد، نزدیکی دارد.