نرخ تورم شهریور ماه ۱۵٫۱ درصد شد

0
116

به گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد کاهش یافت.

شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱٫۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین خلاصه نتایج شاخص شهریورماه ۱۳۹۴ در ۱۲ گروه اصلی و ضرایب اهمیت گروه های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸۰ سال گذشته، مربوط به سال های پایه ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ به شرح جداول پیوست می باشد.