ناسا ماموریت سفینه نیوهورایزن را تا سه سال دیگر تمدید می کند

0
195

ماموریت کاوشگر فضایی نیو هورایزن (New Horizon) تا سال ۲۰۱۹ تمدید می شود.

سازمان هوافضانوردی ایالات متحده ناسا این سفینه را در سال ۲۰۰۶ به قصد کاوش سیاره پلوتو به فضا پرتاب کرد و این سفینه برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ از کنار پلوتو گذشت و اطلاعاتی را که دانشمندان آن را بسیار مهم توصیف کرده اند به ناسا مخابره کرد .

ناسا اکنون قصد دارد این سفینه کاوشگر را به ژرفای دورتر منظومه شمسی بفرستد و آن را از کنار یک جرم آسمانی که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کیلومتر دورتر از پلوتو است عبور دهد.

به گزارش صدای آمریکا؛ این سفینه در سال ۲۰۱۹ به ۳ هزار کیلومتری این جرم فضایی کوچک به نام 2014 MU 69 خواهد رسید.