«ناتالي پورتمن» در پوستر فيلم «يک داستان عشقي و تاريک»

0
335

اولين پوستر از فيلم رومانتيک«يک داستان عشقي و تاريک» (A Tale of Love&Daukness) باه کارگرداني،‌نويسندگي و بازيگري «ناتالي پورتمن» منتشر شد.

داستان فيلم برگرفته از کتاب اتوبيوگرافيک «آموس اوز» است و نامه سرشار از عشق «اوز» به مادر زيبايش «فانيا»(پورتمن) که به بيماري دوقطبي مبتلا است را بيان مي کند.

«پورتمن» اظهار داشته پس از خواندن اين کتاب در سال 2008 تصميم خود براي ساخت فيلم اين اثر را قطعي کرد.

«ناتالي پورتمن» ، «ديويد مندي» و «کلرم کوري» و«رم برگمن» بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

به گزارش سینما خبر؛ «يک داستان عشقي و تاريک» سال 2015 اکران مي شود.

19(13)