مکرون: درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با رئیسی صحبت کردم

0
161

رییس‌جمهور فرانسه:در گفت‌وگو با رئیسی به موضوع حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان پرداختم.

البته در مورد برجام هم مفصل صحبت کردیم ولی بر روی این مسئله تاکید کردم که این خیلی مهم است و اعتبار ایران مطرح است و این که آنها باید این مسئله را حل کنند.