ملک سلمان از رژیم جمهوری اسلامی خواست که از ایدئولوژی ویرانگر خود دست بردارد

0
224

ملک سلمان، پادشاه عربستان، روز چهارشنبه بیستم نوامبر از رژیم جمهوری اسلامی خواست که از “ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر” خود که حاصلی جز زیان برای مردم این کشور ندارد، دست بردارد.

ملک سلمان که این سخن را در مجلس شورای این کشور ایراد می کرد، همچنین گفت که “تنها راه تغییر موضع بین المللی در قبال جمهوری اسلامی چشم پوشی این رژیم از ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر خود است.”

پادشاه عربستان همچنین گفت که این کشور در پی جنگ نیست، هر چند آماده است با قدرت و قاطعیت تمام از مردم خود در برابر هرگونه تجاوزی حفاظت کند.

به گزارش رادیوفرانسه؛ پادشاه عربستان سپس ابراز امیدواری کرد که رژیم اسلامی افراطی حاکم بر ایران رعایت عقل کرده و دریابد که تنها وسیله و راه تغییر مواضع بین المللی در قبال رفتارهای غیرقابل پذیرش این رژیم، پوشی آن از ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر خود است.