مصدق خواسته بود در کنار شهدای 30 تیر دفن شود!

0
144

علیرغم ابراز تاسف مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا، بیل کلینتون و باراک اوباما روسای جمهوری آمریکا، و جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس از دخالت کشورهایشان در کودتای 28 مرداد سال 32 و متعاقب آن انتشار بخشی از اسناد سازمان سیا پس از 60 سال که مبین دخالت مستقیم این سازمان در طراحی و اجرای کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق با همراهی عوامل داخلی میباشد، هواخواهان رژیم گذشته هنوز راه استبداد را می پیمایند و بر این تصورند که میتوان با شلاق زدن بر دریای خروشان حقیقت، آن را آرام کرد. باید به این هموطنان گفت که راه درست برخورد با حقیقت، انکار آن نیست؛ بلکه پذیرش آن و پوزش خواهی از مردم ایران به خاطر پیاده نمودن طرح بیگانگان، تعطیل کردن مشروطه و تمام جنایاتی است که پس از آن علیه مردم، بویژه منتقدان و مخالفان رژیم گذشته در ایران صورت گرفت.

از جانب دیگر با گذشت زمان، سرنوشت ساز بودن و نقش بی بدیل دولت ملی و قانونی دکتر مصدق و نقش مخرب کودتای 28 مرداد نه تنها برای ایران بلکه برای تمام منطقه خاورمیانه آشکارتر میشود. چنانکه استفن کینزر نویسنده آمریکائی کتاب “همه مردان شاه” معتقد است که “اگر این کودتا صورت نگرفته بود، احتمالا امروز شاهد یک ایران دموکرات و شکوفا در قلب خاورمیانه بودیم”. امروز هم تداوم راه نهضت مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و مصدق است که میتواند ما را بدون آنکه گرفتار دیکتاتوری دیگری شویم، از چنگال مخوف استبداد مذهبی رها سازد.

دکتر مصدق نماد ملی مبارزه برای آزادی و دموکراسی ایرانیان، قبل از درگذشت وصیت نمود که جنازه اش در کنار شهدای سی ام تیر دفن شود. اما حکومت شاه خواست او را به دلیل وحشت از فراگیری دوباره نام و راه و مرام او عملی ننمود و جنازه او هنوز در احمدآباد به امانت سپرده شده است. اینک در شصتمین سال کودتای 28 مرداد، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر این خواسته مصدق را یادآوری نموده، اعلام میدارد که خواهان انتقال پیکر این بزرگمرد آزاده به مقبره ای شایسته در کنار شهدای سی ام تیر 1331 است و اگر سران حکومت اسلامی آنطور که ادعا میکنند مخالف کودتای 28 مرداد هستند، نباید با تحقق این خواسته مصدق مخالف باشند. از هم میهنان علاقمند به راه و منش مصدق می خواهیم که برای تحقق این خواسته وی تا حد ممکن بکوشند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اول شهریور 1392 برابر 23 اوت 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info