مشتری ۳۳۶ میلیاردی برای پرسپولیس و ۲۹۰ میلیاردی برای استقلال

0
121

چهارمین مزایده باشگاه‌های استقلال و پر‌سپولیس برگزار شد و ایران خودرو و سایپا به عنوان خریدار قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند.

 چهارمین مزایده استقلال و پر‌سپولیس روز سه‌شنبه در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در این مزایده نیز ۳ پیشنهاد برای خرید پر‌سپولیس و یک پیشنهاد برای خرید استقلال به دست سازمان خصوصی سازی رسیده است.

 به گفته مسئولان برگزاری مزایده هر چهار مشتری سرخابی‌ها سپرده هفت میلیاردی شرکت در مزایده را پرداخت کرده‌اند.

شرکت سرمایه‌گذاری سمند از زیرمجموعه‌های ایران خودرو نیز برای خرید باشگاه استقلال پیشنهاد داده است. پیشنهاد این شرکت ۲۹۰ میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین شرکت استیل‌آذین ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری نیوان (از زیرمجموعه‌های سایپا) و همچنین بهنام پیش‌روی کیش برای خرید پرسپولیس پیشنهاد داده است.

 نیوان ابتکار برای خرید سرخ‌ها مانند سمند پیشنهادی ۲۹۰ میلیاردی ارائه کرده است.

 ۳۲۹ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۸۸۸ ریال نیز رقم پیشنهادی بهنام‌پیش‌روی کیش برای خرید پرسپولیس اعلام شد.

استیل‌آذین ایرانیان هم با پیشنهاد ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان وارد مزایده چهارم خرید باشگاه پرسپولیس شد.

به گزارش ایسنا، پس از اعلام رقم‌های پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی درباره برنده مزایده در روزهای شنبه یا یکشنبه آینده اعلام نظر خواهد کرد.