مرگ پدر هادی خاتمیان از زندانیان اعتراضات آبان سه روز پس از مخالفت قاضی با آزادی مشروط این زندانی!

0
268

بر اساس شنیده ها از زندانیان و وکلای آنها، مقامات قضائی در بازدید از زندان وقتی که شرح این زندانیان را از دادگاه های غیرقانونی و شکنجه هایی که شده اند را شنیده اند، به آنها وعده داده بودند که با سپری کردن یک سوم از دوره محکومیت شان با آزادی مشروط آنها موافقت شده و آزاد خواهند شد، و هادی خاتمیان نیز یکی از همین زندانیان بود که بر مبنای همین وعده و وعیدها با سپری شدن یک سال از حکم سه ساله زندانش،درخواست استفاده از آزادی مشروط را به قاضی مربوطه فرستاده بود و با توجه به وعده مقامات قضائی و همچنین اطلاع آنان از بیماری پدرش، امیدوار بود بادرخواستش موافقت شده و آزاد شود تا بر بالین پدر بیمارش حضور یابد.
متأسفانه در این چند روز ابتدا خبر مخالفت قاضی با آزادی مشروط هادی را به وی و خانواده اش دادند و سه روز بعد نیز پدر به دلیل فشار های روحی ناشی از شنیدن این خبر و تدوام حبس ظالمانه پسرش تسلیم بیماری شده و فوت می کند.

اکنون هادی خاتمیان برای رفتن به مرخصی و حضور در کنار خانواده عزادارش نیاز به کسب موافقت مقامات قضائی دارد، موافقتی که اگر هم حاصل شود معمولا برخلاف قانون، پروسه ای طولانی و زمانبر را طی خواهد کرد.