مراسم تقدير از محمد رسول اف در نورمبرگ

0
211

مراسم تقدير از محمد رسول اف، رييس افتخاري جشنواره فيلم حقوق بشر نورنبرگ بدون حضور وي برگزار شد.

شامگاه سه شنبه هشتم أكتبر، مقامات شهري، مسئولان حقوق بشري و برگزار كنندگان و سينماگران حاضر در جشنواره حقوق بشر نورمبرگ گردهم آمدند، تا ضمن اعلام برندگان بخش هاي مختلف، از محمد رسول اف فيلمساز شهير ايراني و رييس افتخاري اين دوره از جشنواره تقدير به عمل اورند.

آنچه اين مراسم را تحت الشعاع قرار داده بود، توقيف پاسپورت رسول اف در ايران و ممانعت از حضور وي در اين رويداد بود.

خانم “آندريا كوئن” كه مديريت اين جشنواره سينمايي حقوق بشري را بر عهده دارد، از رسول اف و شهامت وي در راه آزادي و حقوق انساني سخن گفت و سپس پيام رسول اف به حاضران، توسط يكي از همكاران وي در آخرين ساخته اش، كه نمي خواست اسمش به پاس زحمات ساير همكاران بي نامشان ذكر شود، قرائت شد. وي، از همكاري ديرينه و مطلوبش با اين فيلمساز و از نگاه هميشه انساندوستانه ي وي سخن گفت.

ديگر همكارِ رسول اف در دست نوشته ها نمي سوزند نيز، از كارآمديِ بيشترِ هنر در قياس با علم و فلسفه و دين در عصر حاضر سخن گفت و هنرهاي داستاني به خصوص سينما را، الگويي براي دلپذيرتر كردن زندگي خواند. وي از رسول اف به عنوان فيلمسازي ياد كرد كه در همه ي دوران كاري خويش، در پي تلاش براي آگاهي رساني به بشر، براي دست يابي به حقوق إنساني خويش بوده است.

چهارشنبه شب نیز، فیلم”دست نوشته ها نمي سوزند” در يك برنامه ويژه به عنوان فيلم اختتاميه ي اين جشنواره و در سالن لبریز از تماشچی، به نمايش درآمد و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

به گزارش ادوارنیوز; به گفته ي مسئولان جشنواره، عدم إمكان خروج رسول اف از ايران و صندلي خالي وي در جشنواره، ساير رويدادهاي اين جشنواره را تحت الشعاع قرار داده است.